Фирма “Харасимов”ООД е бенефициент по ОПРСР по проект “Нарязване на р/к ВН 3393″ Назад

28 април 2014

index

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013

Инвестиране в устойчиво рибарство

Фирма „Харасимов“ ООД е бенефециент по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” на ОП “Рибарство”. Договорът с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ беше подписан на 29.04.2013г.

Договорът е по проект с наименование „Нарязване на р/к ВН3393 за скрап“. Плавателният съд е с обща дължина 10,50 метра, произведен е преди 64 години и е с общ тонаж 8,49 БТ. Кораб „ ВН 3393” е оборудван с пелагични тралове и хрилни мрежи. Размера на безвъзмездна финансова помощ по договора е в размер на 71 574,15 лв.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство и националния бюджет на Република България.

Последни новини