Новини

Бенефициент:„Север Експорт” ООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020; … още

Бенефициент:„Север Експорт” ООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020; … още

Бенефициент:„Север Експорт” ООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020; … още

Бенефициент:„Север Експорт” ООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020; … още

Бенефициент:„Север Експорт” ООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020; … още

Бенефициент:„Север Експорт” ООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020; … още

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020; … още

Бенефициент:„Север Експорт” ООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство … още

Публичната покана за извършване на СМР за изграждане на нова едноетажна сграда към предприятието на „Север-Експорт“ ООД е обявена в ИСУН.

Списък с документи: … още

Sever – Export

01 април 2019

„Север – Експорт“ ООД е дружество, основано през 1995г. с основна дейност улов и преработка на риба. … още

index

Приоритетни ос: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите

… още