Новини

1_PUBLICHNA_POKANA_SEVER_EXPORT_DOSTAVKA

2_PRILOZENIE_1_OFERTA OBRAZEC_SEVER_EXPORT_1

2_PRILOZENIE_1_OFERTA OBRAZEC_SEVER_EXPORT_2

3_PRILOZENIE_2_DECLARATCIA_NA_KANDIDATA_SEVER_EXPORT

4_PRILOZENIE_3_IZISKVANIA OFERTI_SEVER_EXPORT

5_PRILOZENIE_4_TEHICHESKA SPECIFICACIA_SEVER_EXPORT (1)

6_PRILOZENIE_5_DECLARACIA PODIZPALNITEL_SEVER_EXPORT

7_PRILOZENIE_6_DECLARACIA SAGLASIE PODIZPALNITEL_SEVER_EXPORT

8_PRILOZENIE_7_DECLARACIA GARANCIA_SEVER_EXPORT

9_PRILOZENIE_8_SPISAK IZPALNENI DOSTAVKI_SEVER_EXPORT

10_PRILOZENIE_ 9_DECLARACIA VTORA UPOTREBA_SEVER_EXPORT

11_PRILOZENIE_ 10_DECLARACIA EIK_SEVER_EXPORT

12_PRILOZENIE_ 11_DOGOVOR_PROEKT_SEVER_EXPORT

13_PRILOZENIE_12-TEHNICESKO PREDLOZENIE_SEVER_EXPORT_1

13_PRILOZENIE_12-TEHNICESKO PREDLOZENIE_SEVER_EXPORT_2

14_PRILOZENIE_ 13_BANCOVA GARANTSIA_SEVER_EXPORT

15_PRILOZENIE_ 14_METODICA_DOSTAVKA_SEVER_EXPORT_1

15_PRILOZENIE_ 14_METODICA_DOSTAVKA_SEVER_EXPORT_2

Tehn.proekt

Публичната покана за извършване на СМР за изграждане на нова едноетажна сграда към предприятието на „Север-Експорт“ ООД е обявена в ИСУН.

Списък с документи: … още

Sever – Export

01 април 2019

„Север – Експорт“ ООД е дружество, основано през 1995г. с основна дейност улов и преработка на риба. … още

index

Приоритетни ос: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите

… още