(Български) Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност Back

Tuesday Apr 19, 2022

Бенефициент:„Север Експорт” ООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на проектно предложение:

“Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност”

Наименование на процедура:

„Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност”

Код на процедура: BG14MFOP001-1.020

Обща стойност на проекта: 20 951.08  лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 951.08 лв.

Европейско финансиране:  15 348.76 лв.

Национално Финансиране: 5 602.32 лв.

Начална дата 19.04.2022г на изпълнение на проекта

Крайна дата 19.05.2022г на изпълнение на проекта.

Кратко описание на проекта:

„Север Експорт” ООД е дружество, което осъществява риболовна дейност във водите на Черно Море. С  изпълнението на проектното предложение бенефициента получи подкрепа касаеща собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност.

Цели на проекта:

Компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, с което да се осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности за да се избегнат ситуации на фалит, запазване на работните места в сектор Рибарство.

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

Чрез получаването на безвъзмездната финасова помощ, са компенсирани икономическите загуби на собствениците на риболовни кораби, както и на рибарите. Подпомогнато е запазването на работните места в сектор Рибарство.

programeuropean-unionprogram1

Recent News