Подпомагане на обекти за преработка на продукти от риболов и аквакултура Назад

06 декември 2023

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020

Наименование на проектно предложение:
Подпомагане на обекти за преработка на продукти от риболов и аквакултура

Приоритетна ос:
Насърчаване на предлагането на пазара и преработването

Наименование на процедура:
Мерки за предлагане на пазара – сектор “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Код на процедура: BG14MFOP001-5.022

Обща стойност на проекта: 225 340.67 лв

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 225 340.67 лв

Европейско финансиране: 169 005.50 лв

Национално Финансиране: 56 335.17 лв

Начална дата: 04.12.2023 на изпълнение на проекта
Крайна дата: 04.01.2024 на изпълнение на проекта

Кратко описание на проекта:
Север Експорт ООД е рибопреработвателно предприятие за преработка на рапани, риба и миди, което получава компенсации за извършени допълнителни, инфлационни разходи за изпозлваните в производството суровини.

Цели на проекта:
Чрез настоящата процедура, дружеството цели да получи компенсация във връзка с извършените допълнителните разходи, породени  в следствие на агресивната война на Русия срещу Украйна.

Резултати:
Изпълнението на проекта с подкрепата на Европейския съюз, допринесе за предоставяне на финансова ликвидност с цел запазване на икономическата жизнеспособност на предприятието.

programeuropean-unionprogram1

Последни новини