Мерки за предлагане на пазара за стопански риболов извършван от флотилията на Север Експорт ООД Назад

13 ноември 2023

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020Наименование на проектно предложение:
Мерки за предлагане на пазара за стопански риболов извършван от флотилията на Север Експорт ООД

Приоритетна ос
Насърчаване на предлагането на пазара и преработването

Наименование на процедура
Мерки за предлагане на пазара – сектор “Риболов”

Код на процедура: BG14MFOP001-5.020

Обща стойност на проекта: 86 353.45 лв

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 86 353.45 лв

Европейско финансиране: 64 765.09 лв

Национално Финансиране: 21 588.36 лв

Начална дата 22.05.2023 на изпълнение на проекта.
Крайна дата 10.12.2023 на изпълнение на проекта.

Кратко описание на проекта:
Север Експорт ООД е дружество което осъществява стопански риболов и преработка на рибни продукти със собствени риболовни кораби. Настоящото проектно предложение е за предоставяне на породени от войната в Украйна инфлационни компенсации за разходвано гориво на риболовната флотилия на Север Експорт, което ще допринесе за отслабване на ценовия натиск върху домакинствата и запазване на клиентите на дружеството.

Цели на проекта:
Целта на проектното предложение е свързано с осигуряване на компенсации на операторите в стопанския риболов за допълнителните разходи, които са понесени поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.

Резултати:
Изпълнението на проекта с подкрепата на Европейския съюз, допринесе за предоставяне на компенсация с цел запазване на икономическата жизнеспособност на дейностите извършвани от риболовната флотилия на Север Експорт ООД. Постигнат е положителен ефект по отношение на един от основните операторите на риболовни кораби в североизточна България, който бе икономически засегнат от сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на процедура Мерки за предлагане на пазара – сектор “Риболов”

Код на процедура BG14MFOP001-5.020

Наименование на проектно предложение: Мерки за предлагане на пазара за стопански риболов извършван от флотилията на Север Експорт ООД

Основна цел: осигуряване на компенсации на операторите в стопанския риболов за допълнителните разходи причинени от агресивната война на Русия срещу Украйна.

Обща стойност на проекта 86 353.45 лв

Размер на безвъзмездната финансова помощ86 353.45лв

Европейско финансиране:  64 765.09 лв

Национално Финансиране:21 588.36 лв

Начало 22.02.2023

Край 10.12.2023

programeuropean-unionprogram1

Последни новини