Фирма “Харасимов”ООД е бенефициент по ОПРСР по проект “Нарязване на р/к ВН 7682″ Назад

29 април 2014

index

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013

Инвестиране в устойчиво рибарство         

Фирма „Харасимов“ ООД  е бенефециент  по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” на ОП “Рибарство”. Договорът с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/  беше подписан на  17.10.2013г.

Договорът  е по проект  с наименование „Нарязване на р/к  ВН7682 за скрап“ . Плавателният съд е с обща дължина  9,5  метра, произведен е преди 16 години и е с общ тонаж 5,76 БТ. Кораб ВН7682 е оборудван с плаващи парагади и хрилни мрежи.  Размера на безвъзмездна финансова помощ по договора е в размер на 62 235,77 лв.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство и националния бюджет на Република България.

Последни новини