Фирма “Север Експорт”ООД е бенефициент по ОПРСР по проект “Нарязване на р/к “Бумеранг”” Назад

28 април 2014

index

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013

Инвестиране в устойчиво рибарство         

Фирма „Север Експорт“ ООД  е бенефециент  по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” на ОП “Рибарство”. Договорът с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/  беше подписан на  11.04.2012г.

Договорът  е по проект  с наименование „Нарязване на р/к „Бумеранг“ ВН3848 за скрап“. Плавателният съд е с обща дължина 11  метра, произведен е преди 11  години и е с общ тонаж 11,30 БТ. Кораб „Бумеранг” е оборудван с пелагични тралове и хрилни мрежи. Изчислената премия за нарязването му за скрап е на стойност  115 882 лв., а определената безвъзмездна финансова помощ по договора е в размер на 113 630  лв.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство и националния бюджет на Република България.