Фирма “Север Експорт”ООД е бенефициент по ОПРСР по проект “Нарязване на р/к “Либра”” Назад

29 април 2014

index

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013

Инвестиране в устойчиво рибарство         

Фирма „Север Експорт“ ООД  е бенефециент  по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” на ОП “Рибарство”. Договорът с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/  беше подписан на  12.11.2013г.

Договорът  е по проект  с наименование „Нарязване на р/к  „Либра“ ВН3281 за скрап“ . Плавателният съд е с обща дължина  11.80  метра, произведен е преди 16 години и е с общ тонаж 14.58 БТ. Кораб „Либра“ ВН3281 е оборудван с пелагични тралове и хрилни мрежи.  Размера на безвъзмездна финансова помощ по договора е в размер на 125 335,75 лв.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство и националния бюджет на Република България.