Фирма “Север Експорт”ООД е бенефициент по ОПРСР по проект “Нарязване на р/к “ШБ 5721″” Назад

29 април 2014

index

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013

Инвестиране в устойчиво рибарство         

Фирма „Север Експорт“ ООД  е бенефециент  по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” на ОП “Рибарство”. Договорът с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/  беше подписан на  17.10.2013г.

Договорът  е по проект  с наименование „Нарязване на р/к  ШБ5721 за скрап“ . Плавателният съд е с обща дължина 0.44  метра, произведен е преди 43 години и е с общ тонаж 0.44 БТ. Кораб ШБ5721 е оборудван с парагади и хрилни мрежи.  Размера на безвъзмездна финансова помощ по договора е в размер на 5 162,99 лв.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство и националния бюджет на Република България.