Фирма “Север Експорт”ООД е бенефициент по ОПРСР по проект “Нарязване на р/к “Св.Атанасий”” Назад

28 април 2014

index

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013

Инвестиране в устойчиво рибарство         

Фирма „Север Експорт“ ООД  е бенефециент  по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” на ОП “Рибарство”. Договорът с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/  беше подписан на  10.05.2013г.

Договорът  е по проект  с наименование „Нарязване на р/к „Свети Атанасий“ ВН7446 за скрап“. Плавателният съд е с обща дължина 11,20  метра, произведен е преди 10 години и е с общ тонаж 10,63 БТ. Кораб „ Свети Атанасий” е оборудван с пелагични тралове и хрилни мрежи. Размера на безвъзмездна финансова помощ по договора е в размер на 111 681,61 лв.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство и националния бюджет на Република България.

Последни новини