Фирма “Север Експорт”ООД е бенефициент по ОПРСР по проект “Нарязване на р/к “Теди”” Назад

28 април 2014

index

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013

Инвестиране в устойчиво рибарство         

Фирма „Север Експорт“ ООД  е бенефециент  по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” на ОП “Рибарство”. Договорът с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/  беше подписан на  19.03.2013г.

Договорът  е по проект  с наименование „Нарязване на р/кТеди Вн 4654  за скрап“. Плавателният съд е с обща дължина 14,20  метра, произведен е преди 20 години и е с общ тонаж 16,94 БТ. Кораб                 „ Теди” е оборудван с пелагични тралове и хрилни мрежи. Размера на безвъзмездна финансова помощ по договора е в размер на 131 134,08 лв.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство и националния бюджет на Република България.