Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност Назад

19 април 2022

Бенефициент:„Север Експорт” ООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на проектно предложение:

” Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност”

Наименование на процедура:

„Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност”

Код на процедура: BG14MFOP001-1.020

Обща стойност на проекта: 24 325.27 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 24 325.27 лв.

Европейско финансиране:  17 820.69 лв.

Национално Финансиране: 6 504.58 лв.

Начална дата 15.04.2022г на изпълнение на проекта

Крайна дата 14.05.2022г на изпълнение на проекта.

Кратко описание на проекта:

„Север Експорт” ООД е дружество, което осъществява преработка на риба и други водни организми. С  изпълнението на проектното предложение бенефициента получи подкрепа относно компенсиране на разходи свързани с дейността на предприятието с цел преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради спад на продажбите на годишна база.

Цели на проекта:

Компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, с което да се осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности за да се избегнат ситуации на фалит, запазване на работните места в сектор Рибарство.

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

Чрез получаването на безвъзмездната финасова помощ, са компенсирани икономическите загуби на собствениците на риболовни кораби, както и на рибарите. Подпомогнато е запазването на работните места в сектор Рибарство.

programeuropean-unionprogram1

Последни новини