Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност Назад

25 септември 2020

Бенефициент:„Север Експорт” ООД

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на проектно предложение:

” Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност”

Наименование на процедура:

„Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност”

Код на процедура BG14MFOP001-1.017

Обща стойност на проекта 21 377.47лв

Размер на безвъзмездната финансова помощ 21 377.47лв

Европейско финансиране: 15 661.13лв

Национално Финансиране: 5 716.34 лв

Начална дата 24.09.2020 на изпълнение на проекта

Крайна дата 24.10.2020на изпълнение на проекта.

Кратко описание на проекта:

„Север Експорт” ООД е дружество, което осъществява риболовна дейност във водите на Черно Море. С изпълнението на проектното предложение бенефициента получи подкрепа касаеща собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност.

Цели на проекта:

Изпълнението на настоящия проект съответства в пълна степен на целта на процедурата за подбор на проекти №BG14MFOP001-1.017, която предоставя компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, временно преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, с което се осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби. Целта е да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности, за да се избегнат ситуации на фалит, както и запазване на работните места в сектор Рибарство.

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

Чрез получаването на безвъзмездната финасова помощ, са компенсирани икономическите загуби на собствениците на риболовни кораби, както и на рибарите. Подпомогнато е запазването на работните места в сектор Рибарство.

program european-union program1

Последни новини