Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов Назад

05 ноември 2020

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на проектно предложение:

Добавяне на стойност посредством осигуряване на условия за продажба на собствен улов и повишаване качеството на продуктите чрез осъществяване на инвестиции на борда на риболовен кораб.

Наименование на процедура

Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

Код на процедура

BG14MFOP001-1.010

Обща стойност на проекта 143 104.35 лв

Размер на безвъзмездната финансова помощ71 552.17лв

Европейско финансиране:  52 419.12

Национално Финансиране:19 133.05

Начална дата 20.11.2019 на изпълнение на проекта

Крайна дата 20.11.2020 на изпълнение на проекта.

Кратко описание на проекта:

Север – Експорт ООД е дружество, основано през 1995г с основна дейност улов и преработка на риба. С изпълнението на одобрения проект по договор Договор № BG14MFOP001-1.010-0001-C04 бяха внедрени на борда на собствен риболовен кораб нов тип оборудване за обработка на уловите, както и посредством модернизация бяха осигурени условия за продажба уловите в собствено помещение – магазин, находящ се в квартал Аспарухово, гр. Варна.

Цели на проекта:

С изпълнението на настоящия проект „Север – Експорт“ ООД ще изпълни целите по повишаването на добавената стойност и качеството на уловената риба посредством изпълнението на дейности по доставка на корабно оборудване на риболовен кораб притежание на дружеството, както и в както и модернизацията на собствено помещение – магазин в което се внедряват нови рецептури с цел увеличаване на директните продажби на дребно на клиентите на дружеството.

Резултати:

Изпълнението на проекта доведе до подобряване на цялостната икономическа дейност на предприятието вследствие на постигнатата модернизация от подобряване на качеството на уловената риба, удължаване на срока и на годност в охладено състояние, увеличаване на производителността на произвежданите топлинно обработени продукти в магазина и разширение на капацитета на производството при отчитане на същественото обстоятелство, че новите мощности са предвидени за преработка на Черноморски видове риба от собствен улов. В допълнение, чрез изпълнение на проекта са значително подобрени условията на труд и безопасност на работниците. По този начин крайния резултат е изразен в ежегодно предлагане на пазара на дребно в гр. Варна  на 24 т. Черноморска риба.

program european-union program1

Последни новини